เกจ์วัดลม มาด้า TG220

 เกจ์วัดลม มาด้า TG220

เกจ์วัดลมแบบล็อคค่าออกมาอ่านได้ หลังจากวัดลมเสร็จ

วัดลมได้สูงสุด 220 PSI / 15 bar

 

Visitors: 179,192