เยี่ยมชมโรงงานมารูนิ โรงงานผลิตแผ่นปะยางรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visitors: 23,848