มารูนิได้ทำการปรับโฉมแพ็คเกจใหม่

 ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์มารูนิได้ทำการปรับโฉมแพ็คเกจใหม่ เพิ่มความโดดเด่นและสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้ามารูนิ               

ทั้งนี้มารูนิยังคงคุณภาพเดิมของสินค้าไว้ดังเดิม ผลิตภัณฑ์ที่ปรับโฉมใหม่มีดังนี้  

  • แผ่นปะแก้มยาง GNR ⇒ แผ่นปะแก้มยาง MR
  • แผ่นยางใหญ่ GBT ⇒ แผ่นปะยางใหญ่ MB
  • ปลั๊กปะยาง PW ⇒ ยังคงใช้ชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแพ็คเกจใหม่
  • ครีมทาขอบยางมารูนิ ⇒ ยังคงใช้ชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแพ็คเกจใหม่
  • กาวน้ำมารูนิ  ⇒ ยังคงใช้ชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแพ็คเกจใหม่


 

Visitors: 11,158