เยี่ยมชมงาน Auto Mechanika ที่ Frankfurt เยอรมนี และพบปะพูดคุยกับโรงงาน ไม่ว่าจะเป็น Kuken Cormach Kuani

 

บล็อกลม KUANI จากประเทศไต้หวัน

 

เครื่องถอดยาง และเครื่องถ่วงล้อ CORMACH จากประเทศอิตาลี

บล็อกลม KUKEN จากประเทศญี่ปุ่น

 

 

Visitors: 12,360