แผ่นปะยางใหญ่ MB เหมาะสำหรับปะยางโครงสร้างผ้าใบ

MARUNI BIAS PATCH

แผ่นปะยางผ้าใบ MB

  • สำหรับปะยางเรเดียล มีให้เลือกหลากหลาย ตามลักษณะและตำแหน่งของแผลยาง
  • โครงสร้างแผ่นปะยางประกอบด้วยผ้าใบหลายชั้น จึงทำให้ยางที่ปะด้วยแผ่น MB มารูนิมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • ใช้วิธีปะแบบสตรีมเย็น ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ควรใช้ควบคู่กับกาวน้ำมารูนิ Super Valkarn G เพื่อให้การปะยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

มีใหเ้ลือก 3 ขนาด ขึ้นอยู่กับขนาดของแผลยาง 

 

Visitors: 33,726